Tjenester

Hos Muren tannlegepraksis gir vi deg en komplett undersøkelse av tenner og slimhinner, og vi retter stort fokus mot å lytte til deg og dine behov. Vi utfører tjenester som fyllingsterapi, rotbehandling, rens, behandling av tannkjøttsykdom (kronisk periodontitt), protetisk behandling (bl.a. kroner, skallfasetter, broer, hele/partielle proteser), vanlig tannekstraksjon, kirurgisk fjerning av visdomstenner, bittskinnefremstilling, tannbleking, mm.

Du vil alltid få god informasjon om de forskjellige behandlingsalternativene som foreligger og hva de koster, før vi sammen kommer fram til hva som passer best for akkurat deg.

Undersøkelse

Vi anbefaler på generelt grunnlag alle våre pasienter å få utført en grundig undersøkelse av tannlege én gang i året. En slik undersøkelse innebærer kontroll av tenner, tannkjøtt, slimhinner, beinforhold m.m., og vi benytter klinisk og røntgenologisk undersøkelse. Basert på funn, diagnoser og prognose tilpasser vi både behandlingsplan og innkallingsintervall til hver enkelte pasient. Vi legger stor vekt på informasjon, slik at vi sammen kan bli enige om hva som vil være det beste alternativet for akkurat deg og dine tenner. Vi har som mål at alle våre pasienter skal oppnå og bevare en god tannhelse gjennom hele livet.

Fyllingsterapi

Den vanligste årsaken til at en tann bør restaureres med en fylling er karies (hull) i tennene. Når et hull har blitt stort nok til at det har brutt gjennom det ytterste laget på tennene (emaljen), så kan det ikke lenger stoppes ved hjelp av fluor og god munnhygiene. Man må da stoppe hullet ved hjelp av fyllingsterapi, før kariesbakteriene skader nervene som befinner seg innerst i tennene. Dette gjør man ved å borre i tannen og fjerne bakteriene, før man til slutt forsegler kaviteten med en tannfarget fylling. Slik gjenopprettes tannens opprinnelige form og funksjon, og hullet hindres i å vokse seg større.

Vi kan i andre tilfeller legge en fylling for å reparere en tann som er knekt, for eksempel på grunn av et slag eller en ulykke, eller vi kan legge fylling av mer estetiske årsaker som å endre tannens form. Vi kan også benytte fyllingsterapi til å bygge opp tenner som er skadet pga. tannslitasje som ved alvorlig tanngnissing (attrisjon) eller syreskader (erosjon).

 Rotbehandling

En rotfylling gjøres i tilfeller der nerven i tannen enten er så skadet at den er i ferd med å dø (irreversibel pulpitt), eller dersom den allerede har dødd (pulpanekrose). Oftest skjer dette på grunn av dype kariesangrep (hull), der bakteriene har fått nå så langt inn i tannen at nerven ikke lenger klarer påkjenningen den har blitt utsatt for over lang tid. En skadet eller død nerve kan også være forårsaket av en ulykke- f.eks. en fraktur som når inn til nerven, eller et kraftig slag mot tannen som forstyrrer blodsirkulasjonen til tannen.

Hensikten med rotbehandling er å rense ut og fjerne bløtvevet (nerver/blodkar) inne i tannens rotkanal(er), for så å deretter fylle hulrommet med en rotfylling. På denne måten får man enten hindret bakteriene i å etablere seg her, eller fjernet bakteriene i en allerede infisert tann. Slik forebygges eller behandles utviklingen av apikal periodontitt- en bakterieinfeksjon i kjevebeinet rundt rotspissen på en tann. I sistnevnte tilfelle må behandlingen gjøres over minimum to besøk. Rotbehandling er en metode som gjør at tannen kan bevares framfor å måtte fjernes.

 Rens

En fullstendig rens hos oss inkluderer fjerning av bakteriebelegg og tannstein over tannkjøttsnivå, ved bruk av ultralydscaler og håndinstrumenter. Vi utfører også en grundig puss og polering som fjerner ytre misfarging og tilfører fluor, og som etterlater tennene glatte og rene. Vi tilbyr også airflowbehandling ved behov.

 Behandling av tannkjøttsykdom (kronisk periodontitt)

Periodonti er læren om strukturene som omgir tennene og fester dem i kjevebeinet, og om årsaken til/behandling av sykdomsutvikling i dette vevet. Mens gingivitt er betegnelsen på en mer overfladisk tannkjøttsbetennelse, er periodontitt derimot en betennelsestilstand i selve festeapparatet. Tilstanden er forårsaket av bakterier som- kombinert med bl.a. genetiske og immunologiske faktorer- starter en nedbrytningsprosess i støttevevet rundt tennene. Ubehandlet periodontitt vil med andre ord føre til at tenner løsner i takt med at kjevebeinet gradvis resorberes, og er en av de vanligste årsakene til at tenner går tapt.

Behandlingen tar sikte på å stanse festetapet, og utføres ved å fjerne tannstein og bakterier fra tannens overflate både over og under tannkjøttsnivå. En forutsetning for vellykket behandlingsresultat er pasientens egen hjemmehygiene og bruk av hjelpemidler for rengjøring av tennene (tanntråd, mellomromsbørster etc.). Det vil bli gitt grundig og individtilpasset informasjon til den enkelte pasient ved hver behandlingsseanse.

 Protetisk behandling (bl.a. kroner, skallfasetter,broer,hele/partielle proteser)

Protetikk er læren om kunstige indirekte erstatninger av tapte eller manglende orale vev, i hovedsak tenner. Kroneterapi kan bli aktuelt dersom en tann er så skadet, og/eller når det mangler så mye tannsubstans at en vanlig fylling ikke vil kunne tåle kreftene den vil bli utsatt for. Hensikten er å gjenopprette tannens funksjon og estetikk. Kronene fremstilles oftest i porselen (keram)- med eller uten et indre av metall. Andre årsaker til at kronebehandling velges kan være alvorlig tannslitasje, mineraliseringsforstyrrelser, anatomiske/morforlogiske hensyn m.m. Ved svært lite gjenværende tannsubstans kan en stift forankret i rotkanalen være nødvendig i tillegg for å gi kronen ekstra retensjon.

Dersom en eller flere tenner mangler i kjeven kan en fast bro være et alternativ, gitt at tennene som er tilstede i resttannsettet har forutsetninger til å bære en slik konstruksjon. Tilstanden til tannsettet i sin helhet vil bli nøye kartlagt i forkant av behandling, gjennom en grundig klinisk og røntgenologisk undersøkelse. I noen tilfeller kan også en avtakbar løsning være et godt alternativ. Hva som passer for hver enkelt pasient vil variere, og hva som passer best vil bli avgjort etter en god dialog mellom tannlege og pasient.

 Fjerning av tenner

Dersom en tann har så dårlig prognose og/eller er så skadet at den ikke kan behandles med vellykket resultat, så kan fjerning av tannen være et alternativ. Dype kariesangrep og persisterende infeksjoner rundt rotspissen, eller tilbakevendende betennelse i tannkjøttet rundt f.eks. en visdomstann, kan være eksempler på en slik indikasjon. Fjerning av tannen vil da kunne utføres for å forebygge videre problemer, enten i form av smerter og/eller spredning av infeksjon med opphav i tannen. Vi tilbyr både vanlig tannekstraksjon og kirurgisk fjerning av tenner. Hvilke alternativ som er best blir nøye informert om i forkant av eventuell behandling, etter nøye klinisk og røntgenologisk undesøkelse og diagnostikk.

 Tannbleking

Vi anbefaler alle våre pasienter som skal bleke tennene sine å få utført en full undersøkelse inkl. rens og røntgenbilder i forkant av tannblekingen. Dette er for å avdekke eventuelle hull, defekte fyllinger, betennelse i tannkjøtt- eller andre faktorer som gjør at tannbleking bør avventes. På denne måten reduseres sjansen for å gjøre skade på blant annet nervene inni tannen. Man får på en slik forundersøkelse også kartlagt hvor man ligger på fargeskalaen, hvilket resultat man kan forvente å oppnå, og informasjon dersom noe spesielt i den enkeltes tannsett kan påvirke resultatet.

Dersom forutsetningene for at bleking kan gjennomføres er oppfylt tar man avtrykk til fremstilling av blekeskinner til både over- og underkjeven. Blekeskinnene får du med deg hjem ved neste besøk, sammen med blekemiddel. Selve blekeprosessen gjennomfører pasienten selv hjemme om natten. Resultatet av tannblekingen holder som regel i 2-3 år, men er helt avhengig av hvor mye misfargende stoffer man inntar. I senere år ved ønske om ny runde tannbleking kan man benytte seg av de samme blekeskinnene bare med nytt blekemiddel. Vi understreker likevel at vi anbefaler å få utført en tannlegeundersøkelse i forkant av hver blekeperiode.

 Akuttbehandling

Vi hjelper deg raskt dersom akutte situasjoner skulle oppstå og du får behov for rask hjelp. Dette kan gjelde ved akutt tannverk, smerter, knekte tenner, mistede fyllinger etc. Vi er svært fleksible på tid i slike tilfeller, og hjelper raskt til med å gi deg time og kartlegge årsaken til smertene/ubehaget. Ved behov for større behandlinger gjør vi akuttbehandling og fjerner smertene, og en ny time for videre behandling vil bli planlagt. I mindre behandlingskrevende situasjoner gjør vi behandlingen ferdig i ett og samme besøk. I forkant av behandlingen vil du uansett få informasjon om diagnose, alternativer og prognose, før vi sammen kommer fram til alternativet som passer best for deg.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.

    Åpningstid: 09:00 – 16:00